0987 82 0007

Cờ chuối, cờ hồng kỳ được may trên chất liệu vải phi bóng cao cấp, cắt bằng lazer với nhiều kích thước đa dạng. Nhận làm cờ chuối, cờ hồng kỳ theo yêu cầu

Cờ Chuối có 8 màu với các kích thước : 30cm x 60cm, 40cm x 80cm, 60cm x 120cm, 70cm x 1,5m, 70cm x 2m…..

chúng tôi nhận làm cờ chuối theo kích thước yêu cầu của quý khách hàng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.